Anon person

Soile Tikkanen

Psykoterapeutti

Yhteystiedot

Työkokemus

 • psykologi vuodesta 1986 alkaen
 • päätoiminen yksityinen ammatinharjoittaja vuodesta 2012 alkaen. Tätä ennen lastenneuropsykologina HUS/Jorvin sairaalassa 1992-2012
 • psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti kognitiivis-analyyttisessa psykoterapiassa
 • psykoterapian ja kliinisen asiakastyön työnohjaaja
 • kliinisen neuropsykologian (lapset ja nuoret) työnohjaaja/kouluttaja

Peruskoulutus

 • Valtiotieteen maisteri (pääaineena psykologia) 1986
 • Psykologian lisensiaatti (erikoistumisalana kehityksen ja kasvatuksen psykologia) 2003
 • Psykologian tohtori 2015

Erikoistuminen

 • Kliinisen neuropsykologian täydennyskoulutusohjelma HY / Vantaan täydennyskoulutuskeskus 1988 -1992.
 • Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian erityistason (ET) koulutusohjelma. HY/ Vantaan täydennyskoulutuskeskus, 1992-1995, TEO rekisteröinti 1996.
 • Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian vaativan erityistason koulutusohjelma (VET), Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry, 1996-2001, TEO rekisteröinti 2002.
 • Kliinisen neuropsykologian kouluttaja/työnohjaajapätevyys 2001.
 • Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologikoulutus, 1998 -2003.
 • Varhaisen vuorovaikutuksen tutkimusmenetelmä-koulutuksia, 2002-2004
 • Theraplay-peruskurssi, 2003.
 • Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian kouluttajapätevyys 2004.
 • Varhainen vuorovaikutus ja sen psykoterapia. Therapeia-säätiön järjestämä syventävä seminaari psykoterapeuteille 2004-2006.
 • Kirjallisuusterapiaohjaaja-koulutus (30 op), 2009
 • Psykofyysisen psykoterapian johdantokurssi (30 op), 2011

Psykoterapia

 • Psykoterapiat itse maksaville asiakkaille
 • Ostopalvelupsykoterapiat, sopimukset Helsingin kaupungin ja HUS:in kanssa
 • Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, josta kuntoutujan etuudet maksaa Kela:

Psykoterapian ja asiakastyön työnohjaus

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon mielenterveystyöntekijöille, tiimeille, koulupsykologeille, ammatinharjoittajapsykoterapeuteille ja KAT-psykoterapeuttiopiskelijoille.